top of page

Pytania i odpowiedzi

Czym jest opieka domowa?

Opieka domowa to usługa prywatnej pomocy skierowanej do osób samotnych, niepełnosprawnych lub starszych. Nasz wyspecjalizowany personel wykonuje wcześniej omówione czynności ułatwiając tym życie Podopiecznego. Opiekę świadczymy w miejscu zamieszkania Podopiecznych, w szpitalach czy ośrodkach pomocy.

Kim są opiekunowie i opiekunki?

Większość stanowią kobiety narodowości polskiej. Są to osoby mające wieloletnie doświadczenie i wiedzę umożliwiającą opiekowanie się osobami starszymi również w ciężkich stanach zdrowia. Potrafią prawidłowo utrzymać higienę chorego, nakarmią, zrobią zakupy, ugotują posiłek, zorganizują czas wolny

Kim jest koordynator opieki?

To pracownik biurowy, osoba będąca w bezpośrednim kontakcie z Podopiecznym, rodziną i opiekunką, wdrażająca nowe rozwiązania i sugestie, a także weryfikuje pracę opiekunki.

Jak wygląda współpraca?

W przypadku opieki godzinowej, która jest najpopularniejszą formą opieki, nasz pracownik przyjeżdża na miejsce świadczenia opieki i zachowując zasady etyki zawodowej i firmowej wykonuje zalecone czynności. Każda wizyta potwierdzana jest przez Podopiecznego na liście obecności, a opiekun opisuje przebieg wizyty w dokumentacji wewnętrznej.

Jak rozpocząć współpracę – opiekę?

Opiekę domową nad osobami starszymi należy rozpocząć od przygotowania Seniora na wizyty osób trzecich. Kolejnym etapem jest kontakt z biurem GoodCare celem umówienia się na bezpłatną konsultację podczas której dokładnie poznajemy stan zdrowia osoby, wymagania dotyczące zakresu oraz czasu trwania opieki. Na podstawie uzyskanych informacji tworzymy indywidualny plan opieki

Jak dobierany jest opiekun dla chorego?

Na prawidłowy wybór opiekunki/opiekuna składa się wiele czynników jakie są brane pod uwagę: miejsce i zakres wykonywanych prac, dni i godziny opieki, a także najważniejsze cechy charakteru Podopiecznego.

Komu i kiedy zgłaszać problemy i uwagi?

Opieka to skomplikowany proces zmieniający się wraz ze zmianami zdrowotnymi, czy wymaganiami Podopiecznych. Aby ułatwić komunikację i rozwiązywać problemy prosimy swoje przemyślenia, rady, oczekiwania zgłaszać najszybciej jak jest to możliwe bezpośrednio do opiekunki lub do koordynatora opieki. W przypadku chęci zmiany zakresu wykonywania prac należy o tym poinformować koordynatora.

Kto odpowiada za działania medyczne?

Decyzje dotyczące działań medycznych podejmuje Podopieczny, jego bliscy lub wyspecjalizowany personel medyczny np. lekarze.

Zasada dyskrecji, dane osobowe

GoodCare szczególnie dba o to, aby Podopieczni i ich rodziny wiedziały i czuły, że informacje które otrzymujemy podczas opieki pozostają jedynie do naszej wiadomości. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych jak również dokumentacji medycznej, a także wdrażamy wszelkie procedury wewnętrzne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług.

Jak rozliczane są usługi

Opieka godzinowa rozliczana jest wg faktycznie przepracowanych godzin u Podopiecznego.

Opłata dokonywana jest na podstawie wystawianej faktury. Czas trwania umowy ustalany jest indywidualnie.

Umowa współpracy

Umowa na świadczenie usług opiekuńczych zawierana jest między firmą GoodCare samym zainteresowanym i najczęściej płatnikiem (rodziną). Długość umowy ustalana jest indywidualnie.

Nadzwyczajne sytuacje

Życie pisze różne scenariusze i nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. W sytuacjach nadzwyczajnych, a w szczególności w sytuacjach zagrażających życiu nasze opiekunki pozostaną z Podopiecznym do czasu przybycia służb medycznych lub osób wskazanych w umowie.

Dodatkowe godziny

Istnieje możliwość świadczenia dodatkowej opieki wykraczającej poza umowę, ale niezbędna jest akceptacja koordynatora opieki.

Masz własne pytanie?

Jeżeli masz własne pytanie to skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy i zadaj pytanie, abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. <FORMULARZ KONTAKTOWY>

bottom of page