top of page

BEZPIECZNY SENIOR – na co dzień

Dzisiejszy świat stawia przed nami konieczność uważania na każdym kroku i pilnowania swoich dóbr osobistych. Osoby starsze są grupą szczególnie narażoną na różnego rodzaju oszustwa i przestępstwa z uwagi na swoją ufność do ludzi, częstą zależność od innych oraz niestety samotność. Brak profesjonalnego wsparcia w codziennym życiu i „zabieganie” najbliższych członków rodziny naraża naszych seniorów na szereg niebezpieczeństw.

Pamiętajmy, aby rozmawiać z mamą, wujkiem czy babcią o sytuacjach jakie mogą się wydarzyć oraz starajmy się dać seniorowi możliwość wypowiedzenia się jak zachowałby się w danej sytuacji. Jeżeli obraz zachowania będzie błędny wytłumaczmy na spokojnie co należy robić, aby uniknąć nieprzyjemności czy niebezpieczeństwa. Podsuwanie gotowych rozwiązań nie utrwala się w naszych głowach tak jak nasz własny pomysł.

Cykl „Bądź Bezpiecznym Seniorem” jest skierowany do rodzin osób starszych oraz do nich samych właśnie w celu zwiększenia świadomości na otaczający nas świat. To gotowe porady w pigułce do dyskusji i rozwinięcia tematu w waszych domach.

Poniżej będziemy zamieszczać najważniejsze porady, które przygotowaliśmy pod hasłem

"Bądź Bezpiecznym Seniorem"

Więcej...... wkrótce

Śledź nas na naszym FanPage

bottom of page