top of page

Alzheimer - jak go rozpoznać

7 etapów choroby 

ALZHEIMER FAZA 1

Etapy I-III określają stopień zaburzeń poznawczych od ich braku do łagodnych zaburzeń.

    • ETAP I 

Etap I jest określany jako normalne funkcjonowanie i obejmuje brak istniejących zaburzeń. W tym czasie nie pojawiają się kłopoty z pamięcią, komunikacją, orientacją w czasie i przestrzeni, ani też codziennymi aktywnościami

    • ETAP II

W II etapie choroby widoczne są niewielkie zaburzenia, które dotyczą zapominania informacji bądź kłopotów ze zdolnościami poznawczymi. Objawy są jednak na tyle łagodne, że bliscy nie zauważają zmian w zachowaniu chorego.

    • ETAP III

W III etapie rozwoju alzheimera określanym jako łagodne zaburzenia poznawcze ujawniają się pierwsze wyraźnie zauważalne deficyty. Przyjaciele i rodzina widzą problemy z pamięcią i obserwują zachowania nieadekwatne do sytuacji. Chory gorzej wykonuje swoje zadania w pracy, miewa kłopoty z przypomnieniem sobie nazwisk i pojedynczych słów. W przypadku podróżowania do nieznanych miejsc może się gubić. Odkłada przedmioty w niewłaściwych miejscach i ma trudności z ich odnalezieniem. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, które są potwierdzane w testach klinicznych. Zaburzenia pamięci można wykryć w szczegółowym badaniu psychologicznym.

ALZHEIMER FAZA 1

Etapy od IV określane są już chorobą Alzheimera

    • ETAP IV

W IV etapie rozwoju alzheimera chory zapomina bądź myli nazwy ulic, przedmiotów, a także imiona bliskich mu osób. Nie pamięta też o umówionych spotkaniach. Trudno się z nim porozumieć: zapomina słowa bądź myli ich znaczenie. Wypowiada się w sposób nieskładny, niepowiązany logicznie. Ma kłopoty z liczeniem. Widoczne są szybkie i gwałtowne zmiany nastrojów. Nieznaczące zdarzenia i nieporozumienia powodują złość u chorego. Najchętniej izoluje się od rodziny i przyjaciół, nie ma ochoty na wyjścia z domu i spotkania. Potrafi się samodzielnie ubierać i wykonywać codzienne czynności, nie ma też większych kłopotów z koordynacją ruchową. Funkcjonowanie utrudniają mu jednak problemy z pamięcią.

ALZHEIMER FAZA 2

Etap V - określany jako stadium średniego zaawansowania

    • ETAP V

W V etapie, zaburzenia pamięci są coraz silniejsze: chory nie może sobie przypomnieć ani tego, co zdarzyło się przed chwilą, ani poprzedniego dnia. Nadal pamięta wydarzenia sprzed lat, ale nieprawidłowo umiejscawia je w czasie. Trudno przewidzieć jego zachowanie, jest bowiem nieadekwatne do rzeczywistości. Może oskarżać swoich bliskich o kradzież, kiedy ma problemy z odnalezieniem ubrań, pieniędzy bądź portfela.

Jego słownictwo jest coraz uboższe, nie kończy rozpoczętych zdań i z opóźnieniem odpowiada na pytania. Dotyka go lęk spowodowany np. migającym światłem bądź ostrymi dźwiękami. Ma nieprecyzyjne ruchy -przykładowo, zapinanie guzików sprawia mu wielkie trudności. Pojawiają się zaburzenia równowagi, a chód chorego jest coraz wolniejszy. Doznaje przykurczy i odczuwa drżenia mięśni. Z trudnością wykonuje codzienne zadania. Może narazić na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i swoją rodzinę, np. poprzez zostawienie włączonego gazu w mieszkaniu. W tym okresie chory powinien znajdować się pod całodobową opieką.

ALZHEIMER FAZA 3

Etap VI - określany jako zaawansowany

    • ETAP VI

Etap ten trwa od 1 do 2 lat, w tym czasie osobowość pacjenta z Alzheimerem zmienia się znacząco. Trudno przewidzieć jego zachowania, ma bardzo zmienne nastroje. Jest to najtrudniejszy etap dla chorego i jego najbliższych bądź opiekunów. Osoba cierpiąca na chorobę Alzheimera nie rozpoznaje wtedy praktycznie żadnego z krewnych. Zdarza się, że poznaje opiekuna. Chory mówi niewyraźnie, a sam nie rozumie wypowiedzi innych osób. Może powtarzać zapamiętane wyrażenia lub słowa. Nie potrafi samodzielnie jeść, siadać, wstawać, ani chodzić. Przestaje panować nad czynnościami fizjologicznymi. Praktycznie cały czas przebywa w łóżku, leżąc.

ALZHEIMER FAZA "termalna"

Etap VII - określany jako zaawansowany

    • ETAP VII

Obejmuje ciężkie otępienie i mocno utrudnioną komunikację z pacjentem. Wymawia on pojedyncze słowa, krótkie zdania, a po pewnym czasie wydaje jedynie dźwięki. Praca serca i płuc jest osłabiona, zdolność połykania i koordynacja ruchowa są mocno zakłócone. W organizmie zostały zaburzone nawet podstawowe funkcje. Widoczne jest, że chory powoli umiera. Opiekując się chorym na alzheimera, warto pamiętać, że jego zachowania i zmienne nastroje są podyktowane chorobą. Złośliwość i brak komunikacji nie zależą od niego. Pacjent jest uzależniony od tego, co dzieje się z jego organizmem i w pewnym momencie całkowicie zdany na łaskę swoich opiekunów. Spokój najbliższych i ich zrozumienie może zmniejszyć stres towarzyszący kontaktom z chorym.

 ciekawostki: nazwa choroby

Choroba Alzheimera (łac. morbus Alzheimer, ang. Alzheimer's disease, w skrócie AD) – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Opisał ją po raz pierwszy niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer w 1906 i od jego nazwiska pochodzi jej nazwa. Najczęściej spotyka się ją u osób po 65. roku życia, lecz pojawia się również wcześniej. W 2006 na świecie cierpiało na nią około 26,6 miliona chorych. Przewiduje się, że w 2050 dotknie ona jedną na 85 osób.

źródło: zdrowie.tvn.pl, wikipedia

bottom of page
UA-101614682-1